نقد و بررسی فیلم بیگانه ای بامن است

نقد و بررسی فیلم بیگانه ای بامن است

به قلم: جبارآذین

پایگاه خبری نمانامه: بیگانه ای بامن است، یک ملودرام خانوادگی و اجتماعی است که داستان های خود را در بستر مناسبات تاریخی و اجتماعی در سه مقطع تاریخی دهه های شصت، هفتاد و نود در سه فصل با دوکارگردان روایت می کند.

فصل نخست سریال را احمد امینی کارگردان سینما و تلویزیون با پبشینه کارگردانی مجموعه های بی گناهان و اولین شب آرامش در سی قسمت کارگردانی کرده است. فصل های دوم و سوم “بیگانه ای بامن است” توسط آرش معیریان، تدوینگر و کارگردان فیلم های نازل و سطحی سینمایی مانند زنها فرشته اند و سریال های متوسط پیدا پنهان و جلال الدین ساخته شده است.

 

 

خط اصلی داستان این مجموعه درباره رخداد “جابجایی” انسان ها و در بیگانه ای با من است، جا زدن یک زن کارگر به نام”نسا” به جای زنی دیگر به نام “مینو” و عوارض و پیامدهای این تغییر و جابجایی و چالش های شخصیتی و زندگی نسا است.

نسا یک کارگر ساده و خدمتکار است. او از موقعیت بحرانی خانواده ای که درخانه آن هاکار می کند و مخالفت و دیده نشدن “مینو”توسط خانواده همسرش “امیرعلی”سو استفاده کرده و در قالب مینو، وارد زندگی خانوادگی امیرعلی می شود و حوادث و ماجراهای سریال را می آفریند.

فیلمنامه سریال در کل دارای چفت و بست دراماتیک است و موضوع جابجایی انسان ها تاکنون سوژه کلیشه ای صدها فیلم و سریال داخلی و خارجی شده است. آنچه تا حدی این موضوع تکراری را در سریال بیگانه ای با من است، قابل تحمل کرده، پردازش نسبی شخصیت نسا و بررسی و نمایش تاثیرات درونی و بیرونی جابجایی او با مینو است که گاه تا مرز استحاله و اضمحلال کاراکتر نسا جلو می رود. بازی ها و کارگردانی در فصل نخست سریال در مجموع خوب و پذیرفتنی است و باید منتظر ماند و دیدکه آرش معیریان با فصل های دوم وسوم سریال چه کرده است از همین رو قضاوت نهایی درباره این مجموعه رابه پایان آن موکول می کنیم. نکته آخر اینکه، چرا دهه هشتاد در ” بیگانه ای بامن است” دیده نشده است و به چه دلیل نویسنده و کارگردانهای این سریال از پرداخت این برهه گریخته اند، معمایی است که سازندگان بیگانه ای با من است، باید پاسخگوی آن باشند.