نقد و بررسی سریال «نون خ» ۳

نقد و بررسی سریال «نون خ» ۳

پایگاه خبری نمانامه: جبار آذین منتقد و مدرس سینما و تلویزیون درباره فصل سوم این سریال نوشت: فصل سوم مجموعه تلویزیونی ضعیف و آشفته “ن.خ”که با پول و حمایت میلیاردی سردمداران تلویزیون، تولید و در حال پخش است، ماجراها و داستانک های بی سر و سامان خود را در اوضاع کرونایی جامعه بازگو می کند. ولی نگاه سازندگان این سریال به کرونا، کرونایی ها، دستورالعمل های بهداشتی، مدافعان سلامت و مردم، توام باهجو، تمسخر و توهین است.

اغلب ساکنان روستایی نیست . در جهان قصه ن.خ ماسک دارند، اما همگی ماسک ها را به جای پوشانیدن دهان و بینی، برگردن آویخته اند. در قسمت اخیر این سریال، هشت تن از ساکنان به اضافه سرگرد نیروی انتظامی، ماسک برگردن آویخته اند و یک سرباز که ماسک ندارد و لحظه ای می آید و می رود، در یک اتاق کوچک، بدون رعایت فاصله گذاری، دوش به دوش، روی صندلی ها نشسته و گپ می زنند!!

این صحنه ها و شمایل، تمسخر آشکار مردمی است که از ماسک، استفاده و مقررات بهداشتی را رعایت می کنند، توهین به مدافعان سلامت، جدی نگرفتن ویروس کرونا و ضد تبلیغ و آموزش های عمومی ستاد ملی مبارزه باکرونا از به اصطلاح رسانه ملی است.

نون.خ و نامدیران گنگی که اجازه تولید این سریال و صحنه های تمسخرآمیز و هجو کرونا و دهن کجی های آن به توصیه ها و دستور های بهداشتی مدافعان سلامت را صادرکرده اند، به ایران و ایرانیان و شهدا و ایثارگران سلامت جامعه اهانت کرده اند. صدا و سیما با نون.خ، ملت را مسخره کرده یا مسخره بودن خود را به نمایش گذاشته است؟!