ناکارآمدی مسوولان؛ قرمزتر از کرونا!

ناکارآمدی مسوولان؛ قرمزتر از کرونا!

به قلم: جبار آذین

پایگاه خبری نمانامه: به راستی در این مملکت چه خبراست و چرا ازدر و دیوار، باند و گروه و مافیا و تروریست و سارق و مفسد اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی وهنری می جوشد و هر روز رخداد ها و حوادث تلخ و ناگوار، زندگی و روح و روان مردم را بهم می ریزد.

ایتالیا که زادگاه و پرورشگاه مافیای جهان است، باید در یرابر مافیاهای رنگارنگ ایران لنگ بیندازد! سالها است که به دلیل ندانم کاریها، غلط ها، انحراف ها، خوش خیالی ها و خوشخوابی ها، ملت ما گرفتار فقر و نداری و گرانی است و در تمام حوزه ها و عرصه های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و…. بی عدالتی و چپاول مال و اموال ملی و مردم بیداد می کند و هیچکس هم جلودار این سونامی ویرانگر و سیلاب مردم کش نیست!

بهتر است مسوولان در این ارتباط پاسخگوی ملت باشند و بگویند،چه شرایط،ابزار و فضایی فراهم شده که افراد و گروه های سوداگر و تاراجگر و فاسد در شکل ها وشمایل مختلف، پدیدار شده و دست به غارت بیت المال و احتکار وگرانی می زنند واین موجودات چه کسانی هستند و باپشتوانه و حمایت چه کسانی یاجریان هایی، درکمال بی وجدانی و بی انصافی و جسارت، بدتر از کرونا به جان مردم افتاده اند.

به عنوان نمونه، چگونه است که یکباره قیمت انواع اتومبیل چند برابر و احتکارمی شود. براساس کدامین رابطه و ضابطه، کره انبار و گران می گردد. چه باندها و گروه ها در گرانی تایر و دلار و سکه و طلا و خارج کردن سهام عدالت با اغواگری از سبد خانواده ها و..دست دارند. چرا چند تن مواد مخدر درداخل برخی شهر های مرکزی کشف می شود!

درحالی که قاچاقچیان از هرکدام ازمرزها که مواد را وارد کشورکرده باشند، ده ها ایستگاه بازرسی از آنجا تا شهرهایی مانند کرج و تهران و.. وجود دارد. گفته می شود، نیروهای زحمتکش انتظامی و اطلاعاتی و امنیتی کشور، کارآمد و حرفه ای و متخصص و متعهد هستند، بااین حال، چرا این همه فساد و تباهی و باند و مافیا و سارق در کشوروجود دارد و هرروز هم زایمان می کنند.

بعضی مسوولان یا خود را به خواب زده اند و یا کار نابلداند و کشور را به امان خدا که نه در چنگ مفسدان رها کرده اند. آقایان! دشمنان مردم و کشور، در داخل اند، نگاه ها به کدام سواست؟ در این اوضاع بد و وانفسا، مردم باید دل خودرا به چه خوش کنند و به چه چیز وکس امید بندند، لطفا خود مسوولان، پاسخ مردم را بدهند و بفرمایند، جایگاه مدیریت، نظارت و پیگیری و کنترل و اجرای قانون و عدالت و احقاق حق مردم در ایران کجا است!