به قلم: جبار آذین

پایگاه خبری نمانامه: یکبار دیگر با عنوان «ناجورها» فیلمی دیگر در سینمای ایران ساخته می شود. گر چه هنوز مشخص نیست سازندگان ناجورهای پس از انقلاب، درباره کدامین «ناجورها» که اقتصاد و سیاست و فرهنگ و هنر و سیما و سینما را آلوده کرده اند،فیلم خواهند ساخت، ولی با توجه به اسامی و عملکرد بعضی تولید کنندگان آن،به نظرمی رسد که آنها بیش و پیش از ساختن فیلمی در خصوص برخی ناجور های جامعه، لازم است در مورد ناجورهای سینما فیلم بسازند. ازهم اکنون به آنها پیشنهاد می کنم، با توجه به به تعدد باندهای ناجور فرهنگ و هنر و سیما و سینما، آ نها به سیاق فیلم پرفروش «اخراجی ها»، ناجورهای یک، دو، سه، چهار و… را با محوریت نامدیران سینما، مافیای سینما، پولشویان سینما، ابتذالگراهای سینما، تاجران و سوداگران، دلالان سیما و سینما، کارچاق کن های رسانه ای آنها و… در دستور کار تولیدات خود قرار دهند. گر چه آنها به دلیل زیرسوال رفتن خودشان، هرگز چنین کاری نخواهند کرد، اما واقعیت اینکه، بعضی هزار چهره های همسو با مافیا و ابتذالگراها، نامدیران، پولشویان و عیدی خوران که سینمای کشور را به مرداب تبدیل کرده و با تخریب هنر، فرهنگ، سینما،سیما و تاراج بیت المال،خیانت ها در حق ملت روا داشته اند، در تولید فیلم ناجورهای بعد از انقلاب،نقش دارند. این فیلم را طیفی از باند انحرافی مسلط بر خانه تجاری و سیاسی سینما که غلط ها و بی عدالتی هایشان، فریاد اعتراض اهالی هنر و سینما را بلند کرده است و نمونه اخیر جنجالی آن، مراسم عیدی خوران عیدی صدها سینماگر بود! به لیدری و کارگردانی همایون اسعدیان و رفقای همخط او می سازند. به ظاهر، تولید چنین فیلمی، توسط کسانی که نزد اهالی سینما و هنر، دارای احترام و اعتبار نیستند و عنوان «ناجورهای» سینما، بیشتر برازنده خود آنها است، باید دیدنی باشد!