مقایسه دو مجموعه پر مخاطب رسانه ملی ایران، پایتخت و نون.خ

به قلم؛ استاد حسن نامور

گنه کرد در بلخ آهنگری…

این حکایت قدیمی و پر مغز را می توان در زمان کنونی در سیاست های رسانه ملی مشاهده کرد.
مجموعه پایتخت با آن همه سر و صدا و هیاهو نه تنها نتوانست مخاطبان را راضی کند بلکه باعث ریزش مخاطبان سنتی خود نیز شد و از طرفی مجموعه نون خ با افزایش قابل قبول مخاطبان رشد و محبوبیت مضاعفی پیدا کرد.

رسانه ملی که تحت فشارهای شدید پایتخت بود اقدام به برنامه «شب صحبت» کرد و اگر مهدی فرجی با کوله باری از مدیریت در رسانه نبود در برابر سوالات بسیار ساده و از پیش هماهنگ شده هم ناتوان تر از آن بود که بتواند قد راست کند. چرا که باید محسن تنابنده به عنوان همه کاره سریال و رامین عباسی نویسنده این سری پایتخت ۶ حضور پیدا می کردند و دستپخت شان را توجیه می کردند.
اما رسانه ملی به جای شجاعت در توبیخ مسئولان اصلی از ترس تکرار شدن هجمه مردم و رسانه ها تیغ سانسورش را به گردن مجوعه نون.خ کشید تا این گروه بجای آهنگر بلخی مجازات شوند!

با نگاه کوتاه و گذرا می توان به تفاوت های این دو مجموعه در مقام یک مخاطب که در ایام قرنطینه محکوم به دیدن هر دستپختی از رسانه ملی ( دوپینگ ، کامیون ، میانبرو و…) بود به مطالب زیر می توان اشاره کرد:
۱- دوری از فحاشی و بی ادبی نون خ که برخلاف توجیه پایتخت نشینان که آن را فرهنگ امروزه نسل دهه های ۷۰ به بعدی می دانند.

۲- احترام به بزرگتر به جای مبارزه و درگیر شدن و خراب کردن آن

۳- نقش و محوریت خود بزرگ خانواده که در پایتخت نقی با ریاکاری، دروغگویی، لفاظی، دو رویی سعی بر اثبات خودش داشت و حتی سفر معنوی حج هم او را تربیت نکرد و برای داوری مسابقه زنان از ته دل فریاد شادی کشید و… اما نورالدین علیرغم همه هجمه ها شخصی است که به اصول خانواده معتقد است و حتی برای مشکلی برای دامادش حادث شده حاضر به جان نثاری است اما باز هم از اصول خودش که همان پوشیدن لباس کردی است دست نمی کشد. همواره راست می گوید و بر خلاف نقی که از سنگ قبر شوهر خواهرش هم نمی گذرد فردی است که همه کارهایش در جهت رفاه خانواده و هم ولایتی هایش است.
۴- در نون خ برخلاف پایتخت که حتی مراسم تقدیر از اهدای عضو پدر درگذشته اشان مراسمی است برای رو شدن دغل کاریها و سلفی گرفتن با خواننده روز از مادر زن نورالدین ( مهلقا خانم) آن چنان به نیکی یاد می کنند که انگار این پیرزن ستون این روستا بوده و در همه امور سرآمد.
۵- در نون.خ مردانشان بابت سیبیل و غیرت خانوادگی اشان برافروخته می شوند اما در پایتخت آمار بیوه ها و دلبستگی های لحظه ای مردانشان توهینی است به مردتن پاک و با تعصب مازنی
۶- در نون.خ زنان مانند شیر پا به پای مردان در هر حادثه ای شرکت دارند اما در پایتخت هما که می خواهد سری بلند کند گرفتار طعنه ها و سرکوفت ها و حسادت های نقی است. و خواهر نقی هم جز یک زن بی پناه و تنها حاضر است حتی با داشتن بچه های بزرگ صرفا کمبود های ما قبل خود را با داشتن لباس و سایل جهیزه برند معامله کند
۷- در نون.خ بجه ها هم دارای جایگاه والاتری هستند و مانند پایتخت که از دو قلو ها بعنوان آکسسوار صحنه استفاده کرده بود بهتر عمل کنند
۸- برخلاف پایتخت که سر خاله نقی حاضر به خیانت شد روستاییان همگی در زمانی که می خواستند فرد شلیک کننده را بازداشت کنند همگی خود را کاووس معرفی و جانفشانی کردند
۹- مجموعه پایتخت با رقم وحشتناکی که خدا کند دروغ باشد تهیه شد ولی در نون.خ با صحنه آرایی بسیار ساده این هزینه ها صرفه جویی شد
۱۰- در نقد سیاست های دولت و سایر ارگانها تبعیض وجود داشت! به طوریکه در پایتخت با آن ادبیات نماینده و شهردار و شورای شهر زیر سوال برود و در نون.خ که نشان می داد روستائیانی که فراموش شده بودند که کمک دریافت کنند چه صبورانه و با عزت با سلفی بگیران و مسئولین برخورد کردند.

ای کاش رسانه ملی می گذاشت نون خ با همه ساز و برگی که سعید آقاخانی برای آن به کمک امیر وفایی و مهدی فرجی بدون هیاهو آماده کرده بودند بدون حذف دو قسمت!!!!! پخش می شد تا بیشتر تفاوت تنابنده و مقدم در یک سو و آقاخانی در سوی دیگر مشخص می شد.
و رسانه ملی گردن این مسگر را در (کرمانشاه) نمی زد…