معرفی ساختمان کلی کتاب دوم ابتدایی

پایگاه خبری نمانامه: کتاب حاوی ۲۲ درس است. به هر چهار مهارت گوش دادن، سخن گفتن ، خواندن و نوشتن توجه دارد. دو کتاب بخوانیم و بنویسیم دارد از دو نوع خط در نوشتن محتوا استفاده شده است ، خط خواندن (نسخ) خط نوشت (نستعلیق) استفاده شده است. از روش هایی مانند مستقل خوانی ، همیاری ، تلفیقی ، بحث گروهی برای تدریس محتوا استفاده می شود. هر چهار مهارت به صورت مستمر مورد ارزشیابی قرار می گیرد. در پایان هر درس سوالاتی جهت کنترل یادگیری فراگیران از محتوا تحت عنوان گوش کن و بگو آمده است، معلم می تواند در صورت نیاز آن ها را افزایش دهد هر درس علاوه بر متن حاوی گوش و بگو – درست ، نادرست – واژه آموزی – نکته – ببین و بگو – بگرد و پیدا کن – به دوستانت بگو – بازی بازی بازی – با هم بخندیم و کتاب خوانی است که می خواهد یادگیری فراگیران را عمیق تر و پایدارتر نماید. متن درس ها در ابتدا آسان و به تدریج از لحاظ لغات و جمله بندی مشکل تر می شود، متن ها را معمولاً به سه طریق صاحت خوانی ، مستقل خوانی ، و خطا دهی آموزش می دهند و انتخاب روش بستگی به نوع درس و سطح علمی کلاس دارد. تصاویر کتاب دوم نسبت به سایر پایه ها بیشتر می باشد و هدف این تصاویر ایجاد انگیزه و رغبت در دانش آموزان است و به مطالب درس و فهم آن کمک می کند، در واقع تکمیل کننده درس و تجربه ی غیر مستقیم برای کودکان است . مفهوم واژه آموزی مورد توجه قار گرفته تا دانش آموزان معانی لغات های دیگری نیاز به معنی دارند معلم با استفاده از کتب فرهنگ لغت آن ها را معنی می کند و از فراگیران می خواهد که آن ها را حفظ کنند و در گنجینه ذهنی لغات خود نگهداری نمایند. واژه آموزی به گسترش لغات کودکان کمک می کند . در قسمت گوش کن و بگو و درست و نادرست هدف آن است که از مفهوم و محتوای درس ارزشیابی انجام گیرد، نقایص یادگیری فراگیران و کار معلم مشخص شود تا درصدد رفع و اصلاح آن ها بر آید. چنانچه سؤالات کافی به نظر نمی رسند معلم می تواند پرسش های دیگری را پیش بینی کند، اما در طرح پرسش ها لازم است به نکات زیر توجه نماید:
۱- پرسش در ارتباط با متن درس می باشد.
۲- در حد فهم و درک شاگردان می باشد.
۳- شاگردان را به کنجکاوی وا دارد.
۴- معلم خود جواب آن را بداند
۵- مکمل پرسش کتاب باشد.
مرحله (۱)
۱) شکل ظاهری و ویژگی های فیزیکی کتاب :
الف) آیا کتاب ظاهری شاد – گیرا و جذاب دارد؟
الف) بله ، چون در تصویر روی جلد از پدیده های طبیعت مثل پروانه ، گل ، رنگین کمان ، ستاره ، ابر ، خورشید و … استفاده شده است تا دانش آموزان بهتر با آن ها آشنا شوند و در آن تصویر کتابی را نشان می دهد که خورشیدی در آن می درخشد و همه از نورش بهره مند می شوند را به کتابی مانند می کنیم که همه با خواندنش از فواید و اطلاعات درون آن سود می برند و در آن تنها از تصویر یک دختر استفاده شده است. که این اشکال تصویر روی جلد است و نقاشی متناشب با سلیقه دانش آموزان دوم دبستان است.
ب) آیا قطع کتاب (اندازه) مناسب است؟
بله، چون نه زیاد بزرگ و نه زیاد کوچک است و حمل ان برای دانش اموزان تقریباً آسان است، ولی تعداد صفحات آن کمی زیاد است.
ج) آیا جلد و صحافی و کاغذ آن بادوام است و فراگیران می توانند استفاده ممتد از کتاب را داشته باشند؟
جلد کتاب به علت نازک بودن (در صورت مرتب نگه داشتن) ممکن است زود خراب یا کثیف شود و کاغذ های درون کتاب سفید هستند ولی به علت مراقب نبودن دانش آموزان زود پاره یا کثیف می شوند و نمی توان به مدت زیادی از آن استفاده کرد.
د) آیا اندازه ی حروف متناسب با سن و پایه ی تحصیلی کودکان انتخاب شده است؟
بله ، از دو نوع خط استفاده است ، که متن درس آن با خط تحریری نگاشته شده است و تمرینات آن با خط دیگری می باشد و ریزتر از متن درس می باشد.
ه)آیا تصاویر با رنگ های مناسب و جذاب انتخاب شده است و می توانند تکمیل کننده مطالب کتاب باشند؟
درس ۱ «خدای مهربان»
از رنگهای مناسب استفاده شده است که در آن چهره کودکان خندانی را می بینیم که به کلاس بالاتر آمده اند و خدای خود را سپاس می گویند ، تصویر از مسجد نیز دیده می شود که بیان گر همین مطلب است و پرچم سه رنگ که در گوشه صفحه کتاب آمده است. استفاده از درختان سبز و پرندگان آزاد متناسب با سلیقه کودکان است و مسجد نیز مشاهده ی غیر مستقیم است که نماد سپاس گذاری از خداست.