پایگاه خبری نمانامه: شبکه چهار سیما در هفته ی جاری مستندهای تماشایی «مصر باستان» و «رفتارهای ناپسند در حیوانات» را در قالب چهارسوی علم پخش می کند.

واحد تامین برنامه شبکه چهار سیما که هر شب ساعت ۲۲:۳۰ یک مستند تماشایی را در قالب برنامه «چهارسوی علم» پخش می کند، از شنبه ۳۰ فروردین الی ۲ اردیبهشت مجموعه چهارقسمتی «مصر باستان» محصول ۲۰۱۶ انگلستان را پخش می کند.
جان فلچر در این مجموعه ۴ قسمتی داستان مصر باستان را از ابتدا تا سازندگان اهرام و تا آخرین فرعون را بررسی می کند.
در اولین قسمت از این مستند با نام «جاده منتهی به اهرام» چگونگی ساخت اهرام و نیز جلوه هایی از مصر که تاکنون دیده نشده به نمایش در می آید.
«هرج و مرج» عنوان قسمت دوم این مستند است. مصر همیشه در دوران طلایی و شکوفایی نبوده و دوران تاریک و سیاهی نیز داشته اما فرهنگ غنی و اعتقادات مردم باعث گذر از این دوران شده است. در این قسمت دوران پر از هرج و مرج و تاریک تاریخ مصر بررسی می شود.
قسمت سوم مجموعه با نام «نقطه اوج» به گذر مصر از دوران تاریکی و رسیدن به عصر طلایی مصر باستان اختصاص دارد.
«تهاجم» عنوان چهارمین قسمت از این مستند است.کشور مصر در دوران های مختلف خصوصا در زمانی که پادشاهان نه چندان مقتدر بر مصر حکومت می کردند مورد تهاجم کشورهای مختلف قرار گرفته اما مهاجمین در نهایت مقهور فرهنگ مصر شدند . در این قسمت برخی از این تهاجمات مرور می شوند.
مستند «رفتارهای ناپسند در حیوانات» محصول ۲۰۱۸ انگلستان چهارشنبه و پنجشنبه ۳ و ۴ اردیبهشت ماه در«چهارسوی علم» پخش می شود.
در این برنامه رفتارهای عجیب برخی از جانوران برای پیدا کردن غذا ، و بقا بررسی می شود.