مجلس یادبود آیت الله سیدرضی شیرازی برگزار شد

پایگاه خبری نمانامه: مجلس یادبودی به مناسب ارتحال آیت الله سیدرضی شیرازی با حضور آیت العظمی سیدمحمد امین خراسانی، پروفسور سید حسن امین و جمعی از دوستداران این روحانی عالیقدر برگزار شد.

در این مجلس یادبود دو سخنران از شاگردان آیت الله شیرازی به ذکر فضائل و مقامات علمی و عملی این حکیم و فقیه وارسته پرداختند.

نخستین سخنران از شاگردان ایشان پروفسور سید حسن امین به ذکر استادان و شاگردان و تألیفات آیت الله شیرازی در زمینه حکمت و فلسفه اسلامی پرداخت. و سخنران دوم حجه الاسلام الاسلام والمسلمین سعید نائینی از شاگردان آیت الله شیرازی و آیت الله امین خراسانی در زمینه مقامات بلند این حکیم در فقه و اصول سخن گفت.

در این مجلس آقای شهاب فراهانی از جوانترین شاگردان آیت الله شیرازی نیز در کنار تعداد زیادی از علما و فضلا و روحانیون و طلاب حوزه های علمیه تهران حضور داشت.

 

حضرت آیت الله امین خراسانی

حضرت آیت الله سید محمد امین خراسانی 

پروفسور سیدحسن امین 

حجه الاسلام الاسلام والمسلمین سعید نائینی و پروفسور سید حسن امین