فیلم خائن ساخته فیلمساز مارکو بلوکیو

پایگاه خبری نمانامه: فیلم خائن جدیدترین ساخته فیلمساز شاخص ایتالیایی، مارکو بلوکیو است که برای اولین بار در جشنواره کن ۲۰۱۹ نمایش داده شد و داستان واقعی یکی از اعضای مهم مافیا را روایت می کند که همه دوستانش را لو می دهد و ما از خلال بازجویی ها و دادرسی ها به شناخت تازه و متفاوتی از روابط مافیایی می رسیم و از این جهت فیلم به همان اندازه که جنایی به نظر می رسد، می تواند اثری دادگاهی هم به حساب بیاید که مارکو بلوکیو به طرز حیرت انگیزی هیجان و تعلیق و التهابی را که همواره از دل صحنه های درگیری و کشتار و خونریزی القا می شود، به واسطه منازعات و دوئل های شخصیت ها در دادگاه به ما منتقل می کند و خشونت ویرانگرشان را بازمی نمایاند.
شاید بتوان از طریق دیالوگ بوشتا در مراسم غسل تعمید پسرش به جانمایه فیلم دست یافت. آن جا که می گوید “ما در میان دوستانمان هستیم و وقتی در بین دوستانت هستی، می توانی از پس هر مشکلی بربیایی” و گویی کل فیلم می کوشد از طریق کنکاش در روابط درونی اعضای مافیا و زیر و رو کردن دوستی ها و دشمنی هایشان در جریان دادرسی معروف تاریخی به ترسیم پوچی و توخالی بودن مفهوم دوستی دست بیابد و نشان دهد که چگونه حرص و ولع آدم ها برای حفظ منافع شخصی شان هر نوع رابطه ای را از ارزش و معنای خود تهی می کند. ماجرا از آن جا آغاز می شود که همان دوستانی که بوشتا در میانشان احساس قدرت و امنیت می کند، به بزرگترین تهدیدهای زندگی اش بدل می شوند و به قالب دشمنانش درمی آیند و او برای محافظت از خود و خانواده اش حاضر می شود علیه تمام دوستانش در دادگاه شهادت دهد. تازه این جاست که که می بینیم مافیایی که خود را مثل یک خانواده بزرگ می نمایاند و با هم پیوند دوستی و رابطه خانوادگی محکمی دارند، چطور برای قدرت و ثروت بیشتر دست به کشتار یکدیگر می زنند.