پایگاه خبری نمانامه: لیلی گلستان، مدیر گالری گلستان با انتشار یک خبر کوتاه اعلام کرد برای کودکان زیر ۱۰ سال با موضوع قرنطینه مسابقه نقاشی برگزار می کند.
در فراخوان مسابقه نقاشی «قرنطینه» گالری گلستان اعلام شده است:

این مسابقه فقط برای بچه های زیر ده سال است و آثار باید تا٢٠ اردیبهشت به ایمیل گالری گلستان info@golestangallery.com ارسال شود .

این مسابقه سه جایزه نقدی خواهد داشت:

برنده اول : سه میلیون تومان

برنده دوم : دو میلیون تومان

برنده سوم: یک میلیون تومان