پایگاه خبری نمانامه: بانو فاطمه عربشاهی سبزواری، شاعر و نویسنده معاصر در سن ۹۷ سالگی در بیمارستان تخصصی قلب تهران بستری شد.

فاطمه عربشاهی، شاعر و نویسنده معاصر در اول مهر ۱۲۹۲ ه.ق در شهر سبزوار متولد شد.

پدرش حسین محدث عربشاهی از بنی اعمام دکتر قاسم غنی و مادرش آغا بیگم عربشاهی از نوادگان ملامحمد باقر کسکنی است.

او قرآن و مقدمات عربی و نیز متون ادبیات فارسی را نزد پدرش و پس از ازدواج نزد شوهرش سید علینقی امین اموخت و از سال ۱۳۲۷ به نظم و نثر به نوشتن پرداخت. 

بانو عربشاهی پروفسور سیدحسن امین و حضرت آیت الله العظمی سیدمحمد امین سبزواری را در دامان خود پرورانیده اند.

شرح حال و نمونه آثار و اشعار فاطمه عربشاهی در ده ها کتاب و مجله به چاپ رسیده اس که از آن میان به کتاب های زیر می توان اشاره کرد:

۱- سخنوران نامی معاصر ایران ، تالیف محمدباقر برقعی

۲- نگین سخن، تالیف عبد الرفیع حقیقت

۳- تذکره شاعران قرن، تالیف ناصر نجم الدینی سیاهکلی

۴- زنان پارسی گوی، تالیف نجفقلی مهاجر

۵- زنان شاعر، تالیف مهری شاه حسینی

۶- تذکره سخنوران بیهق، تالیف حسن مروجی

۷- دایره المعارف بزرگ سبزوار، تالیف محمود بیهقی

۸-‌ مادر در ادبیات فارسی، تالیف رحیم فضلی

۹- یادنامه سید علینقی امین ، تالیف احمد نیکو همت

۱۰- دوبیتی های پیوسته، تالیف سید حسن امین