• خط فقر از اتوبان همت گذشت… | طنز

  خط فقر از اتوبان همت گذشت… | طنز

  پایگاه خبری نمانامه: اتوبان های تهران اگرچه نتوانستند معضل ترافیک و مشکل حمل و نقل را حل کنند. ولی مزیت هایی داشته اند که می تواند شرایط اقتصادی حاکم بر کشور را بهتر برای ما ترسیم کنند. یعنی با وجود این اتوبانهای عریض و طویل که از شرق و غرب تا شمال و جنوب کشیده

 • جهان نیاز به یک بنگاه شادمانی دارد | طنز

  جهان نیاز به یک بنگاه شادمانی دارد | طنز

    پایگاه خبری نمانامه: ماه سومی است که از حضور من در مجله می گذرد. همه کارها با کمی اغماض رضایت بخش است ولی گهگاهی با سردبیر سر مسائلی چون کیفیت و کمیت مشاجره پیش می آید. من می گویم کمیت را فدای کیفیت کنیم ولی ایشان معتقد است کیفیت را فدای کمیت کنیم. آن

 • اسکندری که در ون سبز پیدا شد!

  اسکندری که در ون سبز پیدا شد!

  پایگاه خبری نمانامه: تو مسیری که من ترجیح می دم با خودروی شخصی طی نکنم یه چند تا ون هم هست که هیچ وقت ترجیح من نبودن چون هروقت خواستم سوار شم به شکل کاملا اتفاقی، گیر یه راننده طاسی می افتادم که رو شقیقه اش یه ماه گرفتگی شبیه خرچنگ و با عینکی که