شانزدهمین جشنواره «سینما حقیقت» زیر تیغ تحریم!

نمانامه: رونمایی از پوستر شانزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران (سینما حقیقت)، زمان برگزاری این رویداد مشخص شد. بر اساس آنچه در پوستر درج شده، این جشنواره بیستم تا بیست و پنجم آذر به دبیری محمد حمیدی مقدم برگزار می‌شود.

آثار ثبت نام شده برای حضور در شانزدهمین جشنواره سینماحقیقت ۶۱۴ اثر است که از این تعداد ۵۲۱ فیلم حائز شرایط برای حضور در بخش ملی جشنواره هستند.

از میان آثار ارسال شده برای حضور در شانزدهمین جشنواره سینماحقیقت، ۱۰۵ اثر در بخش بلند، ۱۳۹ اثر در بخش نیمه بلند و ۲۷۷ اثر متقاضی حضور در بخش کوتاه جشنواره هستند. در بخش بین‌الملل این دوره نیز هزار و ۳۴۸ اثر از ۹۵ کشور برای حضور در جشنواره ثبت نام کردند. به زودی آثار منتخب برای حضور در جشنواره «سینماحقیقت» اعلام می‌شود.

برای حضور در بخش بین‌الملل جشنواره، ۱۹۵ اثر در بخش فیلم‌های نیمه بلند و ۲۶۰ اثر در بخش فیلم‌های بلند ثبت‌نام کرده‌اند. پردیس سینمایی ملت که میزبان برگزاری شانزدهمین جشنواره سینماحقیقت است، این روزها آماده پذیرایی از مخاطبان این رویداد می‌شود.