سینما و فرهنگ در آستانه دگرگونی!

به قلم: جبار آذین

نمانامه: ورود شتابنده و پر سر و صدای جریان گفتمانگران انقلاب اسلامی برای احیا و ایجاد هنر و فرهنگ و سینمایی تراز انقلاب اسلامی که معلول، سال ها اشتباهات، کجروی ها، انحرافها، حیف و میل ها، رشد ابتذال و تخریب ارزش ها و آرمانها توسط نامسوولان اشتباهی پیشین حوزه های فرهنگ و سینما و سکوت و مماشات و بی عملی و تفرقه اهالی فرهنگ و هنراست، بازتاب های فراوان در محافل، مجامع هنری و سینمایی و رسانه ها داشته است.

حضور جریان یادشده گرچه تند و پر شتاب و بدون برنامه و راهکار استراتژیک و تاکتیکهای کارشناسانه تخصصی است، اما به دلیل مضمون و محتوای شعار گونه ارزشی، از پشتیبانی بسیاری از مقام ها، دستگاه ها و نهادهای انقلاب اسلامی، برخوردار است که می تواند تغییراتی پر شتاب را در فضای فرهنگ و هنر و سینما رقم زند.

پیشتر نوشتم که نادیده انگاشتن این جریان و حتی برخورد غیر گفتمانی و غیر کارشناسانه با آن می تواند میزان آسیب رسانی به سینما و هنر را افزایش دهد، ولی بازهم براساس سنت غلط سکوت ،مماشات و بی عملی و به جای همت، برای ایجاد مناسبات بهینه جهت حفظ دستاوردهای خوب سینما و تحولات سازنده آن، مورد بی توجهی قرارگرفته است.

اهالی فرهنگ و هنر و سینما باید بپذیرند که تولد و حضور جریان احیاگر ارزش ها و آرمان ها! در سینما و فرهنگ، نتیجه عملکردها و بی توجهی آن ها به امر سازندگی و اصلاحات در سینما و فرهنگ است. چیزی که سال ها، نگارنده در صدها یادداشت و نقد و مقاله و تحلیل بر آن پای فشردم، لیکن مانند امروز گوش شنوا وجود نداشت. ذینفعان باید بدانند که، چه بخواهند یا نخواهند، سینما و فرهنگ کشور در آستانه تغییرات قرار گرفته و جریانی با حمایت وپ شتیبانی قوی آمده است تا به سبک و سلیقه و روش خود، همه چیز را احیا و اصلاح کند! و اگر آن ها امروز هم مانند دیروز خود را به خواب زنند و بی تفاوت باشند، به هیچ شکل نمی توانند پرداخت کننده غرامت های سنگین سینما و سال ها کار و تلاش سینماگران کشور باشند!