سینمای ایران از «فجر تا کن»!

به قلم: جبار آذین

نمانامه: درحالی که جشنواره های بین المللی، به دلیل حمایت از سینما و سینماگران و حضور کارشناسان و مدیران متخصص سینمایی و سینما دوستان در جهان، همچنان مراحل رشد و تکامل را سپری می کنند، سینمای ایران و جشنواره بین المللی فیلم فجر، درست به علت نبود عوامل یادشده در ایران، همانگونه که در دوره اخیر آن شاهد بودیم،در هر دوره مسیر سقوط را طی می کند.

در شرایطی که بازار سینمای جهان و تولیدات جهانی و برگزاری جشنواره های سینمایی، گرم و پررونق است و درایران، مدیران سیاسی سینما، از یک سو و اهالی متفرق سینما از دیگر سو، با یک دست بر سر سینما و با دست دیگر بر سر خود می زنند و خبر و اثر و گشایشی از درهای بسته تغییر و تحول ساختاری و مناسبانی و تولیدات سینم نیست، در آن سوی مرز ها، گرمای فیلم و سینما و جشنواره، جهانگیر است.

هفتاد و پنجمین جشنواره بین المللی معتبر فیلم کن در اردیبهشت ماه با حضور سینماگران شناخته شده سینمای جهان برگزار خواهد شد. اصغر فرهادی، سینماگر اسکاری و جهانی ایران در آستانه نشستن بر صندلی ریاست هیات داوران این جشنواره قرار دارد و دو سینماگر ایرانی؛ سعید روستایی، با فیلم «برادران لیلا» و علی عباسی، با فیلم «عنکبوت مقدس» با پرچم سینمای ایران، در بخش مسابقه اصلی جشنواره کن ۲۰۲۲ به رقابت با سینماگران سرشناس جهان شتافته اند.

حضور و کسب جوایز جهانی از جشنواره کن کن، برای سینما و سینماگران ایرانی و سینما دوستان کشور خوشایند است. حضور فیلمها و سینماگران یادشده، حاصل همت ها و تلاش های خود آنها است و هیچ ربطی به متولیان ناکارآمد سینما ندارد. چنانچه مشکل حضور فیلم برادران لیلا به دلیل نداشتن هیچگونه مجوز نمایش داخلی و خارجی و تهیه کنندگی جواد نوروزبیگی با سابقه عضویت در سپاه، که ازسوی مسوولان کن با تردید جدی روبرو شده است، برطرف شود و هر دو فیلم بتوانند صاحب جوایزی شوند، باز هم مسوولان سینما براساس یک سنت دیرین!دستاوردهای آنها را به نفع خود مصادره تبلیغاتی می کنند، ولی اصلا مهم نیست. مهم این است که اهالی هنر و قلم و سینما و سینما دوستان، دوغ و دوشاب را به خوبی از یکدیگر تشخیص داده و غبار از سیمای حقیقت خواهند روفت!