سرنوشت خانه سینمای دولتی – هنری!

به قلم: جبار آذین

نمانامه: بیش از دو دهه به دلیل حضور و نفوذ عناصر سیاست پیشه و تاجران و فرصت طلبان در خانه سینما که بنا بود به عنوان یک نهاد قدرتمند صنفی و سینمایی، حافظ ، مدافع و جریان ساز سینمای ملی ایران باشد و دست سینما و سینماگران کشور را بگیرد، ولی از مسیر و اهداف اساسی و هدفمند خود دور شد و با سلطه جریان انحرافی، در دامان سیاست و تجارت و ابتذال سقوط کرد و درخدمت اهداف و منافع سردمداران آن قرارگرفت، می گذرد و این روزها این خانه در آستانه تحولاتی تازه ایستاده است.

با برکناری و استعفاهای به ناچار! برخی حاکمان این خانه، اهالی سینما بویژه زخم خورده ها، غریب و مظلوم واقع شده های سینما، تلاش می کنند با گزینش افراد معتمد و کاربلد، غیر وابسته و سالم، حیات و قوام خانه سینما را بر مدار اهداف و آرمانهای واقعی صنفی و سینمایی بازگردانند و خانه سینما را به راستی خانه امید و مامن سینماگران کشور نمایند. گرچه در حرکت های جدید هم مانند همه حرکتهای مشابه در کشور باز هم افراد فرصت طلب و سواستفاده کننده و قدرت و منافع طلب شخصی و گروهی به چشم می خورند، اما عده سلامت اندیشان و معتبران سینمایی در میان آنها بیشتراست و همین امر، بسیاری از سینماگران را به آینده بهترخانه خود امیدوار کرده است.

با آنکه مدیران سینما، به کل با موجودیت این خانه سینما مخالف هستند و خانه سینمایی را می پسندند که کاملا مطیع و در خدمت برنامه ها و اهداف آنها و سینمای دولتی باشد، لیکن در قبال رخدادهای خانه سینما بی تفاوت نیستد و در جهت اهداف خود،کار هایی می کنند. در هر حال، تغییرات مسوولان خانه سینما، شاید به دلیل از پای بست ویران بودن سینمای کشور، نتواند تاثیرات مهم و تعیین کننده در مسیر سرنوشت نیک سینمای کشور داشته باشد،اما همین اندازه که بتواند تا حدی بخشی از پاهای لنگ سیاست و تجارت ناسالم، ابتذال و باندبازی را از این خانه قطع کرده و خانه سینما را همان گونه که باید، صنفی و سینمایی کند، در این اوضاع نابسامان سینما، برای اهالی سینما از هیچ بهتر است!