زندگی‌نامه آیت‌الله سید اسماعیل صدر ، استاد میرزا موسی فقیه سبزواری

پایگاه خبری نمانامه: آیت‌الله سید اسماعیل صدر، پدربزرگ امام موسی صدر از مراجع بزرگ شیعه بود که در اصفهان به دنیا آمد. آیت‌الله العظمی سید اسماعیل ابن سید صدرالدین ابن سید صالح شرف‌الدین (ح 1255-1338ق): «سید الصدر» یا «آقای صدر» خوانده می‌شد. فقیه، اصولی، جانشین آیت‌الله العظمی میرزا حسن شیرازی و از مراجع بزرگ شیعه … ادامه خواندن زندگی‌نامه آیت‌الله سید اسماعیل صدر ، استاد میرزا موسی فقیه سبزواری