حقوق خانم ها چیزی نیست که مردها به آنها هدیه کنند!

💠 می خواهد مرد باشد می خواهد زن باشد. بالاخره حقوق انسانی ناشی از تلاش و زحمت اوست و از چیزهایی که خودش می خواهد بدست بیاورد. از کارش از حقش در این مورد زن و مرد فرق نمی کند.قرآن می فرماید هر انسانی حقش باید عادلانه به او پرداخت شود. حق انسان را خداوند در هیچ جا ضایع نمی کند و هر کس در مسیر فکر درست عمل صالح و کار درست حرکت کند نتیجه اش منجر به حیات طیبه می شود که مسیر هر انسانی است و آن مقتضای آفرینش عادلانه الهی است.

💠 از این گونه اصول کلی و خدشه ناپذیر در قرآن بسیار می بینید در عمل پیغمبر هم مجسم است. با همین قرآن عمل پیامبر و روایات ائمه اطهار آن اجتهاد که ما عمل می کنیم و از آن استخراج کرده ایم می خواهم نتیجه بگیرم هم حقوق زن و هم شخصیت او بعنوان انسان هم حقوق اقتصادی اش هم از لحاظ برخورداری از سهم اجتماعی و حقوق متعال در خانواده، جامعه اصولش عادلانه است و برای مرد و زن مساوی است.

💠 در اجلاس وجود داشته گلایه هایی از سنتها و عادات قبیله ای ملی کشورهای مختلف نژادی بتدریج ممکن است باشد. حالا با مثبت یا منفی و یا ممکن است تقلیدهای کورکورانه ای از ملل دیگر مثلاً مکتب غرب و شرق و دیگر مکاتب باشد و از چیزهایی تاثیر گرفته شود که در خیلی از موارد اسلام نظر خاصی ندارد. حکم اباهه است اگر جایی مصلحت بداند، م یپذیرد و اگر نداند نمی پذیرد. یک موارد خاصی است که اسلام به منفی و مثبت نظر شخصی توجه دارد و نه آن را به شخص جامعه و تشخیص کارشناسان گذارده ایم و شخص علمای همزمان گذارده ایم.

حق خانم ها چیزی نیست که مردها به آنها هدیه کنند!

💠این مسئله اصلاً یکی باب بسیار وسیعی است که خیلی هم ابراز عقیده کردن در مورد آن آسان نیست و لذا خواهش می کنم که حالا که وارد بحث ها شده اند حوصله زیادی بخرج بدهید که کار محققانه ای بکنید و در ضمن حق انقلاب را که واقعاً بر خانم ها دارد ادا کنید. خیلی مهم است که بدانید کار بزرگی در انقلاب اتفاق افتاده خانم هایی که الان در جلسه ما هستند و هزاران جلسه در آن گونه که ما داریم…. در دانشگاهها، موسسات، مدارس و ادارات ما مشغول کار هستند یا در خانه هستند و متکلف وظایف سنگینی هستند.

💠باید بدانند که بعد از انقلاب خیلی موانع از سر راهشان برداشته شده و ممکن هم هست که قیودی اضافه شده و من هم نمی خواهم بگویم که همه حقوق که اضافه شده درست است و نمی خواهم بگویم که همه چیز در گذشته منفی بوده؛ اما مجموعه دستاوردها برای خانم ها کاملاً مثبت است و راه درستی پیش پای خانمها گذارده شده، زنانی که امروز دانشگاهها و مدارس جامعه را پر کرده اند فردای آن آنقدر نقششان زیاد خواهد بود که از پرورش اولاد گرفته تا اداره خانه و تا حضور جدی در جامعه و در تصمیم گیری ها شامل خواهد بود و این یک تحول مثبت و مبارکی است که اتفاق افتاده اگر خوب و منطقی و عاقلانه و حکیمانه با این تحول مثبت که مال خودتان است برخورد کنیم و اینکه خودتان هم در این انقلاب شریک بوده اید و سهم دارید و حالا نمی توانید بگویید که مردها این را به ما هدیه کرده اند. این کاری بود که همه ما مجموعاً این کار را کرده ایم و انشاالله نمونه خوبی از جامعه متعادل اسلامی و واقعاً اسلامی را بتدریج بر دنیا عرضه کنیم. شما را به خدا می سپاریم و دعا می کنیم در راه مثبتی که انتخاب کرده اید، خداوند کمکتان کند.

والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته