روز ملی شعر و ادب فارسی

روز ملی شعر و ادب فارسی

پایگاه خبری نمانامه: ۲۷ شهریور «روز ملی شعر و ادب فارسی»‌ست؛ روزی که به واسطه سالروز تولد محمدحسین شهریار، نام‌گذاری شده.

بر کسی پوشیده نیست که جایگاه زبان فارسی و اهمیت توجه به ادبیات کهن این مرزوبوم، چنان است که باید از هر مجال و فرصتی برای تاکید بر آن بهره گرفت.

نگاهبانی از زبان، و لزوم بیان و پیشگیری از گزند بیگانگان نسبت به شعر و ادب فارسی، دیدگاهی قشری و واپس‌گرا نیست؛ دانستن این تهاجم ادبی در طول تاریخ و ضرورت دستیابی به راه‌های مقابله آگاهانه با این شیوه استعماری، واقعیتی گریزناپذیر برای بقا و پایداری هویت‌های ملی‌‌ است.

استاد محمدرضا شفیعی کدکنی در پیامی ویدیویی به نکات آسیب‌پذیری اشاره می‌کنند که در سال‌های گذشته نسبت به زبان و ادب فارسی اِعمال شده است.

بدیهی‌ست وظیفه هر ایرانی دوستدار وطن، تلاش برای پیوند دادن میان ادبیات غنی گذشته با نسل امروز است، کوششی برای پاسداشت این هویت ملی و شناسنامه‌ای…

پویایی و زنده بودن و زنده ماندن هر ملتی به اهمیتی‌ست که مردمانش به زبان و ادبیات آن سرزمین می‌دهند…

استاد جبار آذین مدرس و منتقد سینما نیز در پیامی نوشت:

روزملی شعر و ادب و بزرگداشت شهریار عاشقان، بر بزرگان،عاشقان، شیفتگان، رسولان، خادمان، رهروان و پاسداران شعر و ادب فارسی که مشتاق و پایدار و امید آفرین باشور و احساس و عاطفه و تخصص و عبور از تنگناهای عقب ماندگی، دگم اندیشی ، بازار مکاره چاپ و نشر و ممیزی اندیشه و هنر، از بوستان واژه های فرهنگ ایران زمین و آبی زندگی و سبزی رویا، خرمن های زیبا و فریبای شعر و ادب می چینند، تولد دوباره می یابند و نو، نو زندگی می آفرینند و آسمان احساس و تعقل انسان ها را ستاره باران کرده و لطف و مهر و عشق می بارند. عاشقان روزتان مبارک