به قلم: جبارآذین مدرس و منتقد سینما

پایگاه خبری نمانامه: این یادداشت هنری نیست و به جهت احترام به خواست و اصرار دوستان که خواهان نگارش مطلبی درباره پدیده مرگبار کرونا به قلم من بودند، کرونایی است. لطفا فاصله بگیرید تا کرونایی نشوید!

چندی قبل جناب عزراییل، که از یکنواختی وظایفش، بی حوصله شده بود، نزد خداوند تبارک و تعالی رفت و عرض کرد: خداوندا حوصله ام سررفته از بس کاریکنواخت انجام دادم، به علاوه از دستمزد واضافه کاری هم خبری نیست و …

خداوند فرمود: اضافه کاری، کاراضافه می خواهد. برای رفع بی حوصلگی و تنوع و دریافت اضافه کاری، بروبه کارت رونق بده! عزراییل رفت و بعد از قدری تفکر طرحی ریخت و یکی از خدمه خود را مامور اجرای طرحش کرد. خدمه او سر از چین درآورد و درآنجا در قالب یک زن به نام کرونا ظاهر شد و با انجام رقص کرونایی، کلی مجروح و کشته و مرده به جا گذاشت، زایمان کرد و سپس راهی قم شد.

در قم هم کرشمه ای آمد و چند تن را کله پا کرد و از آنجا که حرکات موزون در قم، سخت مورد تقبیح است، کرونا رادرقوطی کرده وهمراه فرزندانش، دست بسته به تهران تبعید کردند. درمیان راه، فرزندان کرونا از داخل آمبولانس فرارکرده و به برخی شهرها و شهرستانها رفتند و خود کرونا در تهران ماند.

گرچه دلالان وسارقان و محتکران ازآمدن کرونا خوشحال شدند و با پهن کردن فرش قرمز زیر پای آن، کیسه ها دوختند و حتا علاقه مندان قرکمر و بابا کرم، پایکوبی کردند، اما مردم به ناچار برای رودررو نشدن با این رقاصه مشاطه گر در خانه ها حبس شدند.

اکنون چندین شبانه روز است که مسوولان و ماموران وخادمان فداکارضد کرونا با شعار کرونا را شکست می دهیم، در به در به دنبال این رقاصه قاتل وعواملش هستند تا با دستگیری و نابودی آنها، ایران وایرانیان را از شر آنها رهایی بخشند.

لطفا چنانچه کسی ازکرونا و انصارش که در شبکه های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی نفوذ کرده اند و از انبارهای آنها، خبر و نشان دارد، در اسرع وقت شکست دهندگان کرونا را با خبرکند. برای مبارزان و تعقیب کنندگان کروناهای ریز ودرشت داخلی و چینی، توفیق و برای ملت ایران، نابودی آن ها را آرزو می کنیم.