دفاع بهروز افخمی از «لایه‌های دروغ» و «ماهان»!

نمانامه – بهروز افخمی عضو هیئت انتخاب چهلمین جشنواره فیلم فجر گفت: به نظر من حضور «لایه‌های دروغ» و «ماهان» در جشنواره قابل دفاع است؛ من این فیلم‌ها را به صورت مجزا دیدم و این شائبه که من فیلم‌ها را ندیده‌ام، صحیح نیست.

روز گذشته مصاحبه‌ای از بهروز افخمی در یک خبرگزاری با تیتر «ماهان و لایه‌های دروغ را ندیدم» منتشر شد. دو فیلمی که به دلیل ضعیف بودن بار محتوایی از نگاه منتقدان و اهالی رسانه حضورشان در جشنواره عجیب بود و در نشست خبری این دو فیلم هم حاشیه های زیادی اتفاق افتاد.

افخمی تاکید کرد: اگر فیلمی در جشنواره حضور ندارد، قطعاً تماشا شده و امتیاز قابل قبول را نگرفته است. ما ۵۹ فیلم را دیده‌ایم و ۲۲ فیلم به علاوه ۵ فیلم رزرو را به واسطه نمره قبولی در حد حضور در جشنواره پذیرفته‌ایم.