دستور قضایی در خصوص مسدودسازی پیام رسان تلگرام از سوی بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه تهران صادر شد.

تلگرام از نظر عملياتی قابل فيلتر نيست

🔹براساس شنيده ها، مسئولان دولتی پس از حكم مسدودسازی تلگرام اعلام كردند كه از نظر عملياتی فيلتر تلگرام ممكن نيست و فيلتر كردن اين پيام رسان اثرب نخواهد داشت.
🔹توجيه مسئولان ماجرای فيلتر شدن تلگرام در روسيه و مبتلا نشدن به سرنوشت مسئولان اين كشور پس از فيلتر تلگرام است.