پایگاه خبری نمانامه: درگذشت نماینده ادوار مخلص مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی جناب آقای سیدحشمت موسوی که عمر خود را صرف فعالیت و خدمت و آگاهی بخشی به جامعه کرده است ضایعه ای تآسف بار و جبران ناپذیر برای مردم غیور و مرزنشین استان ایلام می باشد که اندوه همگان و بخصوص نمایندگان ادوار مناطق کردنشین را فراهم کرد.

بی گمان فعالیت مستمر و بی وقفه ایشان در کسوت نمایندگی مجلس و فعالیت در عرصه گوناگون تنها با عشق به مردم و امید به ساختن فردایی بهتر میسر می گردد که این دو مسئله در شخصیت مرحوم سیدحشمت موسوی هویدا بود.

از طرف پایگاه خبری نمانامه