درباره ما

بسم الله الرحمن الرحیم

پایگاه خبری تحلیلی نمانامه با کمک جمعی از هنرمندان و فرهیختگان با هدف اطلاع رسانی صحیح، سریع و همه جانبه به عرصه اطلاع‌رسانی گام نهاد. نمانامه  آگاهی و بصیرت را عامل مهم اقتدار ملی می داند و  مهمترین رویکرد خود را گسترش اطلاع رسانی صحیح می داند.
نمانامه حراست از منافع ملی، مصالح مردم و باورهای اعتقادی جامعه را وظیفه خود دانسته و با رویکرد «مردم‌ محور» واقعیت‌های اجتماعی را رصد می‌کند.

اهداف، سیاستها و اولویتهای پایگاه خبری تحلیلی نمانامه:

  • بازتاب واقعی و بدون کم و کاست اخبار
  • توأم نمودن سرعت و دقت در نشر اخبار
  • کمک به ارتقای فرهنگ عمومی
  • تولید و تقویت جریان‌های فکری و فرهنگی در حوزه‌های مختلف
  • رعایت امانت‌داری در نشر اخبار
  • رعایت انصاف در ارائه تحلیل ها نسبت همه جریان های سیاسی
  • دوری از افراط و تفریط
  • تلاش در جهت ایجاد روحیه امیدواری در جامعه
  • ایجاد اعتماد بین رسانه و مخاطب