به قلم: جبار آذین (منتقد و مدرس سینما و تلویزیون)

 

پایگاه خبری نمانامه: در شرایطی که نا کار آمدی، زد و بند، رفیق و فامیل و باند بازی و دلالی و سوداگری، ضوابط قانونی و کارکردهای تخصصی را در جای جای صدا و سیما بویژه سیما، متاتر کرده و هنرمندان حرفه ای و تهیه کنندگان و برنامه سازان کاربلد برای ارائه و ثبت طرح ها و یا دریافت نظر و پاسخ مدیران و مسوولان سیما و تولید آثار تلویزیونی، گرفتار بی عدالتی و آزار جماعتی از حیف و میل کنندگان بودجه های سازمان عریض و طویل سیما و در واقع پول ملت، با کفش های آهنین ،روزها و ماه ها و حتی سال ها، اتاق ها و سالن های صدا و سیما را متر می کنند،خودی ها و حیات خلوت نشین های سازمان، درک مال آسودگی با یاری گروه های نخودی به تولید برنامه ها و سریالهای سطحی می پردازند و در اندیشه جیب و کیسه اند.

در همین ارتباط، طیفی از این خورندگان و برندگان که در برابر گوش ها و چشم های بالاتر های خود به در و پول و امکانات و تسهیلات تلویزیون مشغول اند، افزون بر کیسه های سازمانی، درخارج سازمان و به موازات آن، حیات خلوت ها ساخته و کیسه های دیگر هم دوخته اند. و با ایجاد دفاتر تولید! و اداره ظاهری آنها توسط آقازاده ها، خودی ها و عواملشان و در حقیقت مدیریت خود، برای فعالیت این دفاتر! از مسیرها و درهای پشتی سیما، کار و برنامه و فیلم و سریال جور می کنند. آنها با این شکل، هم مستقیم از سفره سیما می خورند و هم غیر مستقیم، از پنجره آن، بارهای خود را می برند!

نکته جالب اینکه، این گروه فعال و خوش خوراک! به محض بازنشستگی اجباری و قانونی! درحالی که کیسه های پر پول خود را به دوش می کشند، در دفاتر یاد شده بساط می کنند و به یاری رفقا و سود و سهم بران داخل سازمان! همچنان به راه و روش خود در گرفتن برنامه ها و سریال ها و تولید فصل های جدید مجموعه ها برای رفقا و شرکا به فعالیت! می پردازند.

مروری گذرا برکارنامه بعضی مدیران و کارکنان بازنشسته سازمان و فعالیت های این روزهای آن ها، مناسبات و عملکرد پشت پرده آن ها و رفقا وشرکا را عیان خواهدکرد. این همه در حالی است که متقاضیان با تجربه و خوشنام کار و برنامه و سریال، دست و چشم به نخل دوخته اند، چرا که خرمای صدا و سیما برای رفقا، داخل جعبه و برای آنها بر نخیل است و پشت نخلستان قدیمی سیما،کامیون های دوستان و شرکا و چی چی زاده ها صف بسته اند و کسی به سلام خیل هنرمندان ،کار بلدها و حرفه ای ها که در راهروها و بیرون صدا و سیما گردآمده اند، علیک هم نمی گوید!