جشنواره فجر، ربطی به «فیلم و فجر» ندارد!

به قلم: جبارآذین

جشنواره بین المللی فیلم فجر، از دستاوردهای مهم و ارزشمند سینما و انقلاب بود که افق آن را ارزش ها و آرمان های جامعه تشکیل می داد و با تمام کاستیهایش بویژه در عرصه بین الملل، جشنی ملی و محترم و آینه سینمای کشور و کانون تجمع سالیانه سینماگران بود که به مناسبت پاسداشت دهه فجر، در این ایام برگزار می شد، ولی با سپرده شدن اداره و مدیریت سینما و همچنین برگزاری برنامه ها و جشنواره ها درسالیان اخیر، به گروهی از سیاسیون که با فرهنگ و سینما، هیچ گونه سنخیتی ندارند، سینما از فرهنگ، ارزش ها و مردم فاصله گرفت و به جای آن ها سیاست و تجارت نشست؛ جشنواره کودک از بین رفت و جشنواره فیلم فجر، دوپاره و دوتکه و تبدیل به دو دورهمی وجشنپاره بدون ثمر شد.

ازهمین رو آنچه دراین سالها باعنوان دروغین جشنواره های ملی و جهانی فجر برگزار می شود، هیچ ربطی به جشنواره معتبر و آبرومند فیلم فجر سابق و دستاوردهای ارزشی و انقلابی، فجرانقلاب و جمهوری اسلامی ندارد. آنها جشنپاره هایی محفلی و در جهت اهداف سیاسی، تجاری و جناحی اند. به همین دلایل باید از تحریم آنها و بر کناری اشتباهی های سینما استقبال کرد تا جشنپاره ها و سینمای ایران، احیا و اصلاح شده و به آغوش ارزشها و آرمان های ملت و جمهوری اسلامی ایران بازگردند! دو نکته آخر اینکه، با تحریم و بدون تحریم، این جشنپاره به هر قیمت برگزار خواهد شد، چراکه عده ای روی قضیه مالی آن! کلی حساب و کتاب باز کرده اند و درپایان هم در بوق و کرنای تبلیغات می دمند که جشنپاره با شکوه و با افتخاربرگزارشد!

افزون بر حیف و میل کنندگان جشنپاره، جماعتی دیگرهم که در برگزاری آن و پخت و میل سی مرغ هایش، نقش و سهم دارند و برخی هم مدعی ارزشی هستند، برای حفظ و برگزاری جشنپاره، به شدت به دست پا افتاده اند. کافی است نگاهی گذرا به اخبار و مطالب رسانه ها داشته باشید تا همه چیز را دریابید!