تنبیه دستیاران کرونا و عقد و تمدید قرارداد با رفقا!

به قلم: جبار آذین

پایگاه خبری نمانامه: جهالت، لجاجت، لذت جویی، بی ایمانی، بی وجدانی و بی ارزش دانستن جان انسانها، خانواده ها توسط کسانی که بیماری دهشتناک کرونا را جدی نمی گیرند و خود را مرگ ناپذیر دانسته و ابلهانه کرونا را دروغ و فریب قرن می خوانند، از آن ها موجودات بیماری ساخته که با حماقت ها، کوردلی ها و کورعقلی های خود به دستیاری کرونای قاتل برخاسته و در گسترش این بیماری انسان کش و به قتل رساندن مبتلایان پیر و جوان وکودک، ایفای نقش می کنند.

اگر کرونا کور است و کر و قاتل ذاتی و انسان ها را درو می کند و جنایت، خصلت، کار وشیوه اش است، انتظاری از آن نیست، ولی درباره دستیاران آن که چشم وگوش و دهان بازدارند و با ظاهرو در پوست انسان! بر اثرخوی شهوت پرستی و نادیده گرفتن انسان ها و حق زندگی آن ها، به هیچ کس رحم نمی کنند، چه باید گفت.

به همین دلیل این موجودات، از کرونا خطرناک تر هستند! مسوولان باید با چنین موجودات، برخورد قانونی کنند، راه های سفرهای غیرضرور را سد کنند؛ برای آنها جریمه و بازداشت و زندان معین نمایند، از محافظه کاری دست بردارند و توهم واکنش تند و شورش آنها را از ذهن خارج کنند.

اینان اهل شورش نیستند، اصحاب لذتجویی و خوشگذرانی اند و شورشی ها کسانی دیگراند! لذاهر گونه کوتاهی و سهل انگاری مسوولان در تهیه و ارایه لایه، قانونگذاری، اجرا و برخورد با خاطیان و آمران وعوامل انتقال کرونا و مرگ مردم و نادیده گرفتن تختهای مملو از بیماران کرونایی بیمارستانها و قبرستان های کرونایی!

کم از خطا و جرم و بزه دستیاران کرونای قاتل نیست، چرا که غفلت آنها و خطاهای اینها ممکن است ایران و ایرانیان را تا سال ها در اسارت کرونا و کرونا دوستان نگهدارد و گورستان ها را آباد کند! بد نیست مسوولان به جای عقد و تمدید قراردادهای سنگین و رنگین و گشودن درهای نفت و طلا و دلار به روی رفقا و برادران خارجی! و پنهان کردن مفاد ومزایا و مضرات این قراردادها از ملت! به نابودی کرونا و تنبیه سخت دستیاران آن توجه و اقدام کنند ودرصدد یاری به مردم و نادارها و مبتلایان به کرونا وخانواده های آنها باشند تا ایرانیان بتوانند، خود! بدون هر گونه وابستگی و نیاز و تکیه به بیگانه روی پا ایستاده و از وطن وعزت و آبرو و منافع ایران دفاع کنند!