تسلیت به لیلا سعیدی مجری و بازیگر

 

 

سرکار خانم لیلا سعیدی

فقدان پدر بزرگوارتان ما را نیز اندوهگین کرد. غفران و رحمت الهی  برای آن عزیز از دست رفته و سلامتی و طول عمر با عزت برای شما و دیگر عزیزانتان از پروردگار متعال خواستاریم. 

از طرف پایگاه خبری نمانامه