“آرامش”

میخوام با تو آرامشو حس کنم
بدونم که بی هم نفس نیستم
میخوام باورم شه که عاشق شدم
میخوام باورم شه هوس نیستم

نگاهت کنم، باز چیزی نگم
ولی از سکوتم بفهمی منو…
بمونی و بی دغدغه بشکنم
همه بغض هایی که نشکستنو

کمک کن کنارت رهاتر بشم…
مثِ قاصدک توی آغوشِ دشت
نترسم بدونی دلم چی کشید
نترسم بفهمی به من چی گذشت

دلم گرم باشه کسی هست که
خودش روزگارو مرتب کنه…
بگم سردمه، حال من خوب نیست
بدونه دروغه، ولی تب کنه

نذاره که یک لحظه هم حس کنم
رها کرده من رو به حالِ خودم…
کنار تو میخوام باور کنم…
نمیترسم از این که عاشق شدم

میخوام با تو آرامشو حس کنم

ترانه سرا : یلدا انگالی