نام: یلدا سلیمان جود
نام هنری : یلدا قشقایی
از ایل قشقایی، طایفه کشکولی

تاریخ و محل تولد: ۱۳۵۱ آبادان
تخصص: بازیگر،نویسنده،كارگردان
تحصیلات: مهندسی کامپیوتر از دانشگاه صنعتی اصفهان؛ ۱۳۷۵

كارشناسی ارشد ادبیات نمایشی از دانشگاه تهران،۱۳۸۹

مهارت ها: تكلم به زبان عربی و انگلیسی ومسلط به لهجه های آبادانی و  شیرازی  واصفهانی.

اجراها:

بازی در نمایش”زن مستقل یا مردِ و غرورش؟!” به کارگردانی”حسین احمدی‌نسب”؛ خانه نمایش؛ ۱۳۸۴

بازی در نمایش”كوچ در كوچ” به کارگردانی”محمد احمدی‌”؛  تالار قشقایی؛ ۱۳۸۵

بازی در نمایش”رسم عاشقی” به کارگردانی”عظیم موسوی”؛  تالارسنگلج؛ ۱۳۸۹

جوایز:

دیپلم افتخار بازیگری از جشنواره تك ۱۳۸۷

سوابق سینمایی:

بازی در فیلم سینمایی”زیستن” به کارگردانی”رضا سبحانی”؛ ۱۳۸۱
بازی در فیلم سینمایی”صورتی” به کارگردانی”فریدون جیرانی”؛ ۱۳۸۲
بازی در فیلم سینمایی”جنگ کودکانه” به کارگردانی”ابوالقاسم طالبی”؛ ۱۳۸۳
بازی در فیلم سینمایی”خداحافظ رفیق” به کارگردانی”بهزاد بهزادپور”؛ ۱۳۸۳

بازی در فیلم سینمایی”خیلی دور، خیلی نزدیک” به کارگردانی”رضا میرکریمی”؛ ۱۳۸۴

بازی در فیلم سینمایی”سفر به شوشتر” به کارگردانی”مجتبی راعی”؛۱۳۸۴

بازی در فیلم سینمایی”روییدن در باد ” به کارگردانی”رهبر قنبری”؛ ۱۳۹۰

بازی در فیلم سینمایی”یوسف هور” به کارگردانی”عباس شادروان”؛ ۱۳۹۱

سوابق بازی در تلویزیون:

مجموعه تلویزیونی”سیب ترش” به کارگردانی”خسرو معصومی”؛ شبکه ۲؛ ۱۳۸۱
مجموعه تلویزیونی”آینه عشق” به کارگردانی”تقی رنجبر”؛ شبکه ۱؛ ۱۳۸۱

مجموعه تلویزیونی(عربی) “گریه نکن سرزمین من” به کارگردانی”امیر قویدل”؛ شبکه کوثروشبکه ۱؛ ۱۳۸۵ مجموعه تلویزیونی”بایرام” به کارگردانی”مسعود نوابی”؛ شبکه ۲؛ ۱۳۸۶

مجموعه تلویزیونی”كارآگاهان” به کارگردانی”حمید لبخنده”؛ شبکه ۳؛ ۱۳۸۷

مجموعه تلویزیونی”دفترخانه شماره سیزده” به کارگردانی”وحید حسینی”؛ شبکه ۱؛ ۱۳۸۸

مجموعه تلویزیونی”شاید برای شما هم اتفاق بیفتد” به کارگردانی”احمد  و محمودمعظمی”؛ شبکه ۵؛ ۱۳۸۹

مجموعه تلویزیونی”دختری به نام آهو” به کارگردانی”قدرت اله صلح میرزایی “؛ شبکه ۵؛ ۱۳۹۰

مجموعه تلویزیونی”خروس” به کارگردانی”سعید آقاخانی  “؛ شبکه ۲؛ ۱۳۹۲

 

فیلم ویدئویی”یلدا” به کارگردانی”صادق هاتفی”؛ شبکه ۲؛ ۱۳۸۱

فیلم ویدئویی”یك روؤ معمولی” به کارگردانی”حسن فتحی”؛ شبکه ۱؛ ۱۳۸۱

فیلم ویدئویی”آیه‌های زمینی” به کارگردانی”عباس رافعی”؛ شبکه ۱؛ ۱۳۸۲

فیلم ویدئویی”کاخ تنهایی” به کارگردانی”محمدرضا ورزی”؛ شبکه ۱؛ ۱۳۸۴
فیلم ویدئویی”شهر جاویدان” به کارگردانی”محمد رضا صیامی زاده”؛۱۳۸۶

فیلم ویدئویی”ماهی كوچولوها دعا می خوانند” به کارگردانی” احمد معظمی “؛ شبکه ۳؛ ۱۳۸۷

فیلم ویدئویی”حسرت” به کارگردانی”محمد احتشامی”؛ ۱۳۸۹

فیلم ویدئویی”پدر مجرد” به کارگردانی”بیژن شیرمرز”؛ ۱۳۸۹