نگاهی به برنامه تلویزیونی «زندگی پس از زندگی»

به قلم: جبار آذین

نمانامه: حقیقت و چگونگی مرگ و زندگی پس از مرگ و ماورا، از مهمترین پرسش های بشر در تمام قرون و اعصار بوده و همچنان جزو دغدغه های انسان است. در طول تاریخ، علما، فلاسفه، انبیاء، عرفا و محققان کوشیده اند از دو منظر به سووال های یادشده، پاسخ های متقن وقانع کننده دهند.

گروهی از دانشمندان، محققان و فیلسوفان بویژه آن ها که صرفا با هستی، در پی دستیابی پاسخ پیدایش و چگونگی هستی، روند، حرکت، هدفمندی یا بی هدفی آن هستند، با استفاده از داده ها و برگرفته های علمی برای توضیح و توجیه نظریه های خود، عمدتا از علوم تجربی بهره گرفته اند. از آن سو هم انبیا، عرفا و علما و خدا باوران، از نگاه خالق هستی به پدیده های هستی و مرگ و زندگی و ماورا نگریسته و به این پرسش ها از منظر خداوند و قوانین الهی و طبیعی پاسخ داده اند.

در امتداد توجه و تحقیق مسائل یادشده و جهانشمولی این مضامین، قشرهای مختلف اجتماعی هم در کنار همدلی و همسویی با انسان های یرسشگر به این عرصه ها ورود کرده اند. اهالی فرهنگ و هنر و رسانه از آن جمله اند. چاپ و انتشار هزاران مقاله، بحث و نقد در این ارتباط و تولید صدها فیلم و مجموعه تلویزیونی مستند و داستانی و ترکیبی هنرمندانه و محققانه و هدفمند، نمایشگر اهمیت حیاتی و توجه شایسته به این مهم است. گر چه هر کدام از گروه ها و جریانهای فکری، هنری، دینی و علمی از زوایای نگرش خود در این راستا کوشیده اند، اما مقبول ترین، درست ترین و باورپذیرترین پاسخ ها را خداباوران داده اند.

تلویزیون ایران هم مانند تلویزیون ها و آثار سینمایی خارجی که تاکنون صدها برنامه و تولید در این جهت داشته اند، به همت «عباس موزون» در مقام مجری، محقق و نویسنده و طراح وتهیه کننده و کارگردان، مجموعه غنی و قوی پژوهشگرانه ای را با عنوان «زندگی پس از زندگی» تدارک دیده که تاکنون در چند فصل و در ماه مبارک رمضان از شبکه چهارم سیما پخش شده و فرهیختگان، پژوهشگران، مومنان و روزه داران را با هر سطح از سواد و تجربه باخود همراه کرده است.

برنامه ای که افزون بر امتیاز های هنری و استفاده از عناصر ترکیبی مناسب و نمایشی، بر مبنای پژوهش علمی و دینی قوام یافته و به یاری ارائه تجارب ماورایی تجربه گراها و بحث های کارشناسی، اجرای خوب و هوشمندانه، مسیر هدفمند را طی می کند و در بزرگراه توحید با تکیه بر آموزه های اسلامی، بر استحکام باورهای خدا باوران و خداجویان می افزاید. زندگی پس از زندگی، محققانه، هنرمندانه و باورمندانه ساخته شده و از آثار درخشان و مانای توحیدی و قرآنی و معناگرای تلویزیون است. دستمریزاد