بایدها و نبایدهای پس از مذاکره!

پایگاه خبری نمانامه: پس از مذاکره چه باید بکنیم. بایدها نگات رفتاری است که حتماً باید در انتهای مذاکرات طرفین به این نکات پایبند باشند و آنها را انجام دهند.

مکتوب کردن نتیجه مذاکرات

مذاکره ای مؤثر و قابل بهره برداری است که در انتهای آن فقط به توافق بسنده نشود، بلکه باید از بابت اینکه احتمالا در آینده ممکن است بعضی توافق ها فراموش شود و هم احتمال دارد خطای ادراکی در برخی مذاکرات وجود داشته باشد و هر دوی این دلایل ممکن است مذاکره و دستاوردهایش را تحت تأثیر قرار دهد، باید نتایج مذاکره را مکتوب کنیم و طرفین امضا کنند و به تأییدشان برسد تا این دست نوشته مکتوب مبنای اجرا، پیشرفت و هدایت مذاکرات شود و در آینده محل ارجاع و تصمیم گیری پیرامون مذاکرات باشد.

آیا چیزی برای شما باقی مانده است؟

مذاکره کننده خوب کسی است که وقتی مذاکره اش تمام می شود، همچنان نکاتی برای ارائه دارد. فراموش نکنید اگر وارد جریان مذاکره ای شدید و درگیر مذاکره رسمی یا غیررسمی شدید، زمانی که کار به انتها می رسد، به طور حتم باید مطالبی برای گفتن داشته باشید، چون ممکن است به هر دلیلی حتی پس از توافق هم نکات و مواردی مطرح شود که این نکات و موارد بر شکل گیری ذهن ما، پاسخ دادن به نگات، بهره برداری پس از مذاکره مؤثر شود. بنابراین، مذاکره کننده خوب کسی است که همیشه حرف برای گفتن دارد، حتی پس از اینکه قراردادرا امضا کرد تا اگر چالش و بحرانی ایجاد شد و مسئله ای شکل گرفت و به هر دلیلی مذاکره وارد فصل جدید وناشناختهای بعد از قرارداد شد، شگفت زده نشود و برای آن زمان هم شاخه لازم برای تصمیم گیری را داشته باشدتا بتواند محلی برای ارجاع تصمیم ها، حمایت و حفاظت از دستاوردهای مذاکره با حتى تغییر آنها به سمت دستاوردهای مؤثر شود.

جلسه مذاکره را فراموش کنید

زمانی که جلسه مذاکره تمام شده است دقیقاً شبیه به بازی است که تمام شده است و نباید به واسطه کوتاهیهای آن حسرت خورد به خاطر دستاوردهای آن مغرور شد، همین طور امکان دارد مطالبی را پس از مذاکره به خاطر بیاورید که باید بیان می شدند و در این مورد نباید حسرت بخورید.

مذاکره با هر کمیت و کیفیتی به نتیجه رسیده است و باید آن را فراموش کرد. به جای درگیر شدن فکرتان به واسطه اتفاق هایی که افتاده و یا حتی مغرور شدن به دلیل اتفاق های مثبت که باعث می شود از پیشرفت باز بمانید، باید مذاکره را فراموش کرده و استراحت کنید و برای مذاکرات بعدی آماده شوید.

از مذاکره درس بگیرید

در نکته قبلی بیان شد که مذاکره را فراموش کنید اما باید از مذاکره و اشتباهاتی که انجام داد پد درس بگیرید ،همین طور از توفیقاتی که به دست آورده اید، از اشتباهاتی که رقبا انجام داده اند و از فرصت هایی که رقبا در اختیار شما می گذارند؛ یعنی باید خود مذاکره به فراموشی سپرده شود ولی تجربیات و درس های مذاکره برای شما باقی بماند و همراه شما باشد تا در جلسات مذاکرات آئی مینای شما قرار گیرد تا بتوانید از آنها بهره ببرید تا شاید از تجربیات مذاکره به نفع مذاکرات بعدی استفاده کنید.

اتمام خاطره انگیز

پس از اینکه مذاکره به نتیجه رسید، به شدت توصیه می شود خاتمه مذاکرات را خاطره انگیز کنید یعنی سعیکنید مذاکره را به سمتی هدایت کنید که منجر به خاطرات مثبت شود و اتفاق های خوب بیفتد. یک شام ومیهمانی و یک گفت و گوی جذاب و سرگرم کننده مذاکرات را خاطره انگیز می کند و تلخیها را طی مذاکره را ازشما می گیرد و نتیجه مذاکره را به دلیل تجربیات آینده به سمت شادکامی و شیرینی پیش می برد .

نبایدهای پس از مذاکره 

و در نهایت پس از مذاکره چه نباید بکنید.

عدم تخریب طرف مقابل در انتهای مذاکرات و پس از آن

باید دقت کنید که به شدت مراقب باشید تا طرف مذاکره را تخریب و تهدید نکنید و بعد از مذاکره به شدت مراقب رفتارهایتان باشید، حتی اگر احساس می کنید مذاکره مذاکره دلچسبی نبوده و نتایج و اهدافی که به دست آورده اید، نتایج مطلوبی نبوده است، این نکته مهمی است که در هر گفت وگویی وجود دارد. پس از پایان مذاکره، طرف مقابل را تخریب و تهدید نکنید و به دلایل مختلف مورد شماتت قرار ندهید ،هر حال مذاکره پایان یافته و اکنون زمان جمع بندی است.

اعلام شادی و خوشحالی و تشکر فراوان پس از مذاکره

مبادا به واسطه دستاوردهای مذاکراتی خود با استتباط دستاوردهای مذاکراتی در انتهای مذاکره، شادی کنید و به طرف مقابل رضایت از جلسه را نشان دهید، زیرا این حس منفی امکان دارد طرف مقابل را ملتهب کند و او را به این نقطه برساند که ضرر کرده است. بنابراین باید بسیار مراعات کنید و مراقب باشید که در جلسه مذاکره شادی خود را اعلام نکنید و آن را مخفی کنید تا مذاکره به چالش کشیده نشود.

عدم پیگیری نتایج

پس از اینکه مذاکره تمام شد و صورت جلسه نوشته شده و قرار داد منعقد شد، دستاورد و حاسل مذاکره برای دوره طولانی به فراموشی سپرده نشود و حتماً پیگیری صورت بگیرد .

مذاکره کننده حرفه ای، مذاکره کننده ای است که از طریق یک برنامه زمانی مناسب پس از اینکه مذاکره بهنتیجه و به نقطه پایانی و مشخص رسید، سعی می کند. از طریق پیگیری کردن مذاکره جریان را براساسدستاوردهایش حفظ کند و مذاکره را تا حصول نتیجه ادامه دهد، چون مذاکره گفت و گو و قراردادی برای حصولنتیجه است، اما حسول نتیجه نیست و این مستلزم این است که مذاکره کننده پیگیر باشد تا بتواند به نتیجه برسد .پس بعد از اینکه جله مذاکره به انتها رسید، غفلت نکنبد و دستاوردها را پیگیری کنید چون توافق تنها در صورت پیگیری نتیجه می دهد.