به قلم: جبار آذین

پایگاه خبری نمانامه: طرح های سازمان اوج با اکران های آنلاین و سینما ماشین فیلم خروج ساخته ابراهیم حاتمی کیا و استقبال سینماگران ازآن ها برای برون رفت سینما از چارچوب اجباری و تحمیلی کرونا و نجات اکران از شرایط بحرانی و رکود و توفیق های اجتماعی و سینمایی این طرح ها به رغم برخی مشکلات و موانع، زمینه را برای ورود هنرمندان عرصه های دیگر از جمله تاتری ها مهیا کرده تا آن ها هم در این حوزه جدید بخت آزمایی کنند.

گرچه این نوع اکران ها هرگزنمی تواند جای نمایش فیلم ها و نمایش ها را در سالن های سینما و تاتر بگیرد، ولی راهی نو و تجربه ای جدید است که نشان می دهد، می شود سینما وهنر را از محاصره کرونا نجات داد و همچنین انحصار اکران توسط مافیا و هم پیاله هایشان را در هم شکست، به شرط آنکه از مسیر سلامت منحرف نشده و مافیایی دیگر در این حیطه شکل نگیرد و تبدیل به ابزار سلطه و زور آزمایی حزبی وجناحی نشود. درهرحال در شرایط کنونی، استقبال اهالی هنر و مردم از طرح های « سینما آنلاین» و«سینما ماشین» نشان می دهد که این طرح ها جواب داده که جای امید و قدردانی دارد.