اظهارات برخی مسوولین حماقت محض است

به قلم: برومند شکری

نمانامه: در حوادث اخیر برخی مسوولین، اظهار نظرهای نسنجیده ای داشتند که اگر خیانت نباشد، حماقت محض است. این رجال تازه به دوران رسیده گمان می کنند با حمله به برخی موضوعات حساس می توانند در حاکمیت جای پای محکم تری پیدا کنند. در حالی که کلماتشان مانند تپانچه های پر، اساس امنیت ملی را نشان گرفته است.

با اظهارنظرهای نسجیده این جماعت که هرکدام تریبون هایی را به عهده دارند امروز شاهد دوقطبی شدن جامعه ای هستیم که تا همین یک دهه قبل ۸۵ درصد آن برای انتخابات ریاست جمهوری مشارکت داشت. ولی امروز شاهد شکافی هستیم که شبیه یک ورطه هولناک است.

آن ذهنی که امروز در گروگان دشمن است جوانانی نیستند که به خاطر هیجانات روحی و مطالبات قانونی مشت خود را گره کرده اند و در دانشگاهها و خیابانها شعار سر می دهند. بلکه ذهن امثال همین رجاله ها است که با فرافکنی و گزافه گویی های خود آب به آسیاب دشمن می ریزند. این جماعت هستند که مانند بختک روی زندگی مردم افتاده اند و ذهن مریض و بیمارشان خواب و خوراک را به کشور حرام کرده است.

دشمن در پشت مرزها و کف خیابانها نیست. اتفاقا دشمن واقعی مردم هم اکنون در برخی موسسات دولتی است که هر روز نسخه جدیدی برای بلوا در این کشور می پیچند.

مجموعه حاکمیت معتقد است که امنیت ملی، خط قرمز ماست. پس با چه زبانی فعالان رسانه ای و فرهنگی به مجموعه نظام بفهمانند که شرایط امروز محصول اظهارنظر صد من یه غاز مسوولینی است که تریبون روزنامه همشهری، روزنامه کیهان و ستاد امر به معروف را به عهده دارند.

پیشنهاد می شود به جای فیلتر شبکه های اجتماعی این موسسات را تعطیل کنید تا آرامش روانی به مردم بازگردد.