پایگاه خبری نمانامه: آنجلینا جولی تهیه شوی تلویزیونی را برعهده گرفت که کمک می‌کند کودکان خبرهای دروغ را از خبرهای واقعی تشخیص دهند!
جولی با شبکه «بی.بی.سی» همکاری می‌کند تا شوی «بی.بی.س دنیای من» را تهیه کنند .این برنامه داستان های پشت خبرها را توضیح می‌دهد و دلایل و حقایقی را بیان می‌کند تا به کودکان بالاتر از سیزده سال کمک کند قدرت تصمیم گیری درباره اخباری که فشار بین المللی دارند، پیدا نمایند .
آنجلینا جولی شش فرزند دارد که سه فرزند او فرزند خوانده هستند.جولی می‌گوید که می‌خواهد برنامه ای تولید کند تا کودکان آگاهی و ابزاری پیدا نمایند که بتواند تفاوت ها را متوجه شوند.