آقای داورزنی؛ موجودیت ورزش کشور نظامی ورزشی است و شاید در جوامع ایدئولوژیک چنین واقعیتی یک اتفاق بدیهی به حساب بیاید اما برای گذار از انحصارگری دولتی و …..به دموکراسی شاید این تئوری کاربردی نباشد!
آقای داورزنی؛
با وجود اینکه شما تربیت یافته مکتب نظامی گری هستید که بسیار هم عالی ست اما چطور تا به اکنون نتوانسته اید خصلت های مردمی و ورزشی به خود بگیرید؟! شاید بگویید این طور نیست! می گویم درست اما عملکردهایت پر ابهام است.
آقای داورزنی؛
من نیز به مانند شما شهروند این کشور هستم و همان طور که شما داعیه حفظ و حراست از سرزمین و متعلقات آن را دارید من و امثال من و به عبارتی جامعه نوجوان و جوان امروز هم سرزمین شان را دوست دارند و در قبال آن احساس مسئولیت دارند
آقای داورزنی؛
دفاع و حراست از موجودیت ها، فرمانپذیری محض نیست گاهی اوقات روش و منش ها باید خاصیت مردمی و به عبارتی ورزشی به خود بگیرد! ضرب المثل تا نباشد چیزکی، مردم نگویند چیزها را جدی بگیرید و به عبارتی به گونه ای عملکرد داشته باشید که خجلت زده اجبار زمان نشوید!
آقای داورزنی؛
شاید بگویید مامورم و معذور! ماموریت تان را می پذیرم اما معذوریت هنگامی رخ می دهد که قواره متناسب با واقعیت حضور نباشد! نمی دانم قواره تان چیست! اما آنچه را متوجه شده ام اینکه باید حس مسئولیت پذیری را به جامعه تقویت کرد!
آقای داورزنی؛
نیروهای نظامی در همه جوامع دوست داشتنی هستند چرا که وظیفه تامین امنیت سرزمین شان را دارند اما شما به عنوان نماینده این جریان باید به گونه ای عملکرد داشته باشید که اختلاف برداشت ها را به یکپارچگی مطلوب تبدیل کنید!
آقای داورزنی؛
محاسن شما باعث می شود که روزنامه نگاران این احساس را داشته باشند که می توانند سئوالات فراوان بپرسند! اما بسیار پاسخ ها در صندوقچه گعده های تان خاک می خورد و خود پاسخ ها بر اثر زاد و ولد، به پرسش های دوباره ای تبدیل می شوند! محاسن شما به گونه ای ست که فقط باید پاسخ های درست را به مردم بدهید!
آقای داورزنی؛
به محدودیت ها آگاهی دارم اما به این هم اشراف دارم مدیری که نتواند مدیر تربیت کند، مدیر نیست! جامعه ایران دچار فقر مدیریت های جوان شده است و شما هم مقصر هستید!
آقای داورزنی؛
این جامعه متعلق به همگی ست و فکر می کنم نوجوانان و جوانان این سرزمین سربازان واقعی دفاع از میهن شان هستند! شما چطور فکر می کنید؟!