آسایشگاه خیریه کهریزک استان البرز

مهر را با مهربانی آغاز کنیم

از سال ۱۳۹۲ با ورود اولین کودک، زندگی در مرکز جامع کودکان معلول ذهنی و جسمی آسایشگاه خیریه کهریزک استان البرز جریان پیدا کرد.

تمام کودکان ساکن در آسایشگاه دارای معلولیت ذهنی و جسمی هستن و امروز با افتخار از جمع ۱۱۲ فرشته حاضر در کهریزک ۹ فرشته وارد مدرسه استثنائی شدن.

 

تمام تلاش پرسنل کهریزک در کنار نگهداری و مراقبت از این فرشته ها آموزش و تزریق امید به زندگیه.

امروز با نگاه های گرم شما نیکوکاران آرزوهای ما یکی یکی درحال برآورده شدنه .

پس دست دست نکن، دل به سخاوت یک دله کن. کودکانی منتظر قلب هایی سخاوتمند، دست هایتان را به نظاره نشسته اند…

هزینه یکسال تحصیلی هر کودک ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد.

شماره کارت بانک توسعه تعاون بنام آسایشگاه خیریه کهریزک

۵۰۲۹۰۸۷۰۰۰۲۳۳۶۳۸

شماره های تماس :

۰۹۲۲۴۵۳۱۷۲۵

۸۸۳۱۰۶۸۸ ۰۲۱

وب سایت آسایشگاه: کلیک کنید